torstai 11. joulukuuta 2014

Matkalla Pariisiin, välilasku Limassa

Perun pääkaupungissa Limassa on käynnissä YK:n ilmastoneuvottelut, COP20. Ennen kokousta Limasta puhuttiin vain välikokouksena ja Pariisin kokouksesta päämääränä. Viimeistään nyt on käynyt selväksi, että Liman kokouksen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on ratkaiseva. Limassa tulee saada aikaan yhteisymmärrys, jolle Pariisin kokouksen päätökset perustetaan.

Liman kokousta on kehuttu puheenjohtajan kyvyistä. Kokouksen aikana on nostettu esille monia tärkeitä asioita kuten sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Päätöksiä on tehtävä mm. ilmastonmuutoksen torjunnasta ja siihen sopeutumisesta, rahoituksesta, ns. rikkaan pohjoisen ja köyhän etelän vastuista sekä tavoitteiden aikataulusta. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt, joten siihen sopeutuminen on tosiasia, jota ei voi kieltää ja johon tulee kiinnittää huomiota torjunnan ohessa.  Ilmastonmuutoksesta kärsivät ensimmäisenä ne, jotka ovat vähiten syyllisiä siihen. Päästöt lisääntyvät kuitenkin ns. köyhässä etelässä. Kaikkien ponnisteluja tarvitaan, jotta pääsemme riittävään lopputulokseen. Päästöjen vähentäminen täytyy aloittaa viimeistään nyt. Vuoden 2020 jälkeen olemme auttamatta myöhässä. 

Yhteisymmärrys ei ole Liman kokouksen aikana noussut otsikoihin. Liman kokouksen aikana on kritisoitu useita maita vähättelevistä asenteista. Päivän fossiili -palkintoja on jaettu mm. maille, jotka eivät ole osallistuneet ns. vihreään rahastoon, jolla rahoitetaan kehittyvien maiden ilmastoponnistuksia. 

Kansalaisjärjestöt ja organisaatiot ovat tiedottaneet ahkerasti tunnelmista sosiaalisessa mediassa. Luterilaiset Liman kokouksen osallistujat aloittivat 365 päivän paastokampanjan. Australiassa ja Uudessa Seelannissa osoitetaan mieltä ilmastoneuvottelujen puolesta hautaamalla päät hiekkaan. Metsätuhot ja työpaikat ovat myös nousseet otsikoihin. Suomen mediassa ja lehdistössä kokous on jäänyt vähemmälle huomiolle. Suomen kanta ja panostus eivät ole tulleet ilmi uutisoinnissa.

Fossiilisia polttoaineita ja niiden tuottajia on vastustettu Liman kokouksen aikana rankasti. Fossiilisten polttoaineiden vaikutus ilmastonmuutokseen on yleisesti tunnustettu tosiasia. Fossiilisista luopuminen on yksi kokouksessa käsiteltävistä asioista. Suomen, kuten monen muunkin maan, energiantuotanto on vielä pitkälti kivihiilestä, maakaasusta ja öljystä riippuvaista. Sähkön osalta kuluttajille on tähän mennessä riittänyt uusiutuvilla tuotettua sähköä kysynnän mukaan. Lämmityksen suhteen valinnanvara on pienempi. Omakotitaloissa asuvat voivat nykyisin vaihtaa lämmitysjärjestelmäänsä ja ottaa käyttöön esim. maalämmön tai aurinkopaneeleja. Kerrostalo- ja rivitaloasujilla valinnanvara on pienempi. Etenkin suurissa kaupungeissa suositaan kaukolämpöä, mikä on toki järkevää, mutta johtaa useimmiten riippuvuuteen fossiilisista polttoaineista. Suurin osa liikenteestämme käyttää fossiilisia polttoaineita vielä pitkälle tulevaisuuteen. Näihin tosiasioihin peilaten yhteistyö ympäristönsuojeluasioissa fossiilisia polttoaineita tuottavien yritysten kanssa tuntuisi hedelmällisemmältä kuin siitä kieltäytyminen.

Liman kokous päättyy pian. Tarpeemme ovat suuret, mielipiteemme ja näkökulmamme moninaiset. Ihmiskunta ei tunnu vieläkään olevan yksimielinen tämän valtavan kysymyksen edessä. Tänä kesänä koettiin Suomessa niin ennätyskylmää kuin ennätyshelteitä. Lauantaiksi ennustetaan myrskyä. Vaihtelevat ja poikkeukselliset sääilmiöt tulevat olemaan tulevaisuuden normi, jos emme saa ilmaston lämpiämistä pysäytettyä. 

Matkaamme Pariisiin ja uutisointia Liman kokouksesta voi seurata Facebookissa, Twitterissä (Pariisiin2015) sekä Instagramissa (pyhiinvaellus.pariisiin). Liman kokouksesta löytyy tietoa mm. Climate Networkin sivuilta, Ilmastokokousblogista, World Resources Instituutin sivuilta, #COP20, #Lima, #FastForTheClimate

- Elina

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti