maanantai 4. toukokuuta 2015

Pyhiinvaellus Lauttasaaresta Pariisiin 2015 / Pilgrimage from Lauttasaari to Paris 2015

Hei!

Olen Tiia, toisen vuoden sosionomi-opiskelija ja nyt harjoittelijana täällä Lauttasaaren seurakunnassa. Harjoitteluni sisältöön kuului olla mukana suunnittelemassa sekä osallistua Pyhiinvaellus Pariisiin 2015-kampanjan inspiroimaan, Lauttasaaren seurakunnan järjestämään Pyhiinvaellus Lauttasaaresta Pariisiin -tapahtumaan.

En ollut aikaisemmin tietoinen tai millään tapaa perehtynyt ilmastonmuutokseen liittyviin ongelmiin tai sen vastaiseen kampanjointiin. Nyt siis tapahtuman suunnittelemisen ja järjestämisen merkeissä sain kunnon tietopaketin (sekä pienen shokin) ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä eri maiden ja järjestöjen erilaisista menneistä ja tulevista aikeista torjua sitä. Hienoa että myös Suomessa on herätty tämän ilmiön vakavuuteen sekä sen osalta toimimisen tarpeellisuuteen.

Pyhiinvaellus Lauttasaaresta Pariisiin-tapahtuma lähti käyntiin lyhyellä hartaudella, jonka jälkeen pastori, ekoteologi Panu Pihkala johdatteli pohtimaan pyhiinvaelluksen merkitystä, ilmastonmuutosta sekä näitä kahta termiä yhdistettynä: ilmastopyhiinvaellusta. Panu Pihkalan mielenkiintoisen luennon jälkeen itse pyhiinvaellus aloitettiin Lauttasaaren kirkontornin juurelta kuudentoista ihmisen sekä yhden koiran kokoonpanolla. Matka taittui rattoisasti, ja minun sekä toisen harjoittelijan lukemat lyhyet rukoukset lausuttuina eri puolilla saarta toivat mielestäni vielä enemmän hengellistä syvyyttä ja ”pyhää” sisältöä vaellukseen.

Elämäni ensimmäinen pyhiinvaellus oli minulle kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus. Yhdessä Lauttasaarelaisten kanssa sain mahdollisuuden ottaa kantaa sekä osoittaa huolta maapallomme tilan ja sen asukkaiden hyvinvoinnin puolesta. Ymmärsin, että pyhiinvaellus voi olla radikaalikin tapa syventyä johonkin henkilökohtaisesti tärkeään asiaan sekä osoittaa sen vakavuutta ja jopa uuden ratkaisun löytämisen tarpeellisuutta, joko yksin tai yhdessä toimien.

Olkoon siis pyhiinvaellus sitten kotoa läheiseen puistoon tai vaikka Suomesta johonkin toiseen maahan, sen vaikutus voi olla muuttava niin yksilöllisellä kuin toivotusti jopa yhteiskunnallisellakin tasolla. Kaikki siis jotka kynnelle kykenevät, mukaan vaan! Pyhiinvaellus on jokaiselle erilainen, mutta varmasti kokemuksen arvoinen!Hello!

My name is Tiia, I am a second year-student studying social services and I’m currently doing my practical placement in Lauttasaari parish. Part of the placement practice was to plan and take part in the “Pilgrimage from Lauttasaari to Paris” –event organized by the parish, inspired by the “Pilgrimage to Paris 2015” –campaign.

Before this event I had no previous knowledge of issues related to climate change nor any of the campaigning going on against it. However, during the process of planning and organizing the pilgrimage, I acquired quite an “information” package” (and a little shock) about the severity and seriousness of climate change as well as different countries’ and organizations’ past and future efforts to battle it. A positive fact is that also here in Finland people have become more aware of this phenomenon and the acute need to act on it.

The event “Pilgrimage from Lauttasaari to Paris” started with a short devotional, after which pastor, ecotheologian Panu Pihkala lead the audience into pondering the meaning of pilgrimage, climate change as well as the just mentioned terms combined; “climate pilgrimage”. After the lecture our group of altogether sixteen people and one dog set out for the actual journey. The pilgrimage was overall pleasant, not to mention as me and another practical trainee reading out a couple of short prayers at different points of the pilgrimage, giving even more spiritual depth and “holy” content to it.

As this was the first ever pilgrimage for me, it was overall a very positive experience. Together with Lauttasaari residents I had the opportunity to “take a stand” and show our concern for the condition and wellbeing of the earth and all its residents. I learned that a pilgrimage can be quite a dramatic way to take a more deep and serious insight into an important (perhaps personal) issue and even promote the need to find new solutions for it.

So, whether your pilgrimage happen from home to a park nearby or from one country to another, the effect of it can be changing and moving both on individual and hopefully even on social level. I therefore warmly recommend going on a pilgrimage for all those able. The experiences of a pilgrimage can be different for everyone, but most definitely worth it!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti